Son Eklenenler

Finansbank Acil Sağlık Limiti Nasıl Kullanabilirim

Finansbank Acil Sağlık Limiti Nasıl Kullanabilirim

Kredi kartı borçları bu gün nerede ise her evde her yetişkin bireyin boğuşmakta olduğu en büyük sorun. Bu sorunla baş etmek sanıldığı kadar kolay değil aslında. Asgarisi ödenir, faizi çıkar, faizi ödenir ana para borcu çıkar. Birey tüm bunlardan kurtulmaya çalışırken daha çok içine batar ve sonunda icra takibi ile yüz yüze gelmek zorunda kalır.

İşte bu noktada kredi kartı taksitlendirme işlemleri için bireylerin bankalara başvuruda bulunması gerekir. Ama borç birden fazla ise, mesela kredi kartı borcu dışında bir de tüketici kredisi borcu varsa borç güncelleme işlemleri yaptırılarak bütün borçların bir çatı altında birleştirilmesi sağlanıp ödemeler tek taraftan, aylık taksitler olarak yapılabilir.

Zaten bir yıldır hükümetin de getirmiş olduğu geçici bir yasa ile bireylerin kredi kartı borçlarına gelen haciz işlemleri kaldırılmıştır.

Haciz İşlemlerinin Kaldırılması ve Borcun Taksitlendirilmesi

Eğer bireylere ödeme için ihtar çekilmişse veya haklarında icra takibi başlamışsa kredi kartı borcunu taksitlendirmek isteyen kişi bankaya tebligat adresini de bildirmek şartı ile yazılı başvuruda bulunabilir. Başvurunun hemen ardından kanunda belirtilen usullere göre ödeme işlemleri için gerekli uygulamalar ve düzenlemeler başlar.

Bu durumda bireyler gecikme faizi dışında başka bir ekleme faiz ya da gider masrafı ödemeden direk kendi borcundan sorumlu olur. İcra takibi başlatılan kredi veya kredi anapara faizi Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli olmak üzere ortalama mevduat faiz oranına göre hesaplandıktan sonra aylık endeks katsayısı ile çarpılarak ödeme planı gerçek borç tutarı hesaplanır.

Merkez Bankasının hesapladığı faiz oranının dışında banka kendi kafasına göre faiz uygulayamayacağı gibi yaptığı her işlemi üç ayda bir Merkez Bankasına bildirmek zorunda olup, kişi ile ilgili yaptığı her türlü işlemin evrakını kişiye vermek zorundadır.

Taksitlerin Ödenmemesi Halinde Ne Olur?

Bu kadar kolaylığa rağmen birey bir yıl içerisinde üç taksit ödemez ise bankalar derhal haciz işlemlerini başlatmak kaydı ile daha önceki ödenen taksitleri de yok sayarak faiz oranlarını devreye sokar. Hal böyle olunca kişiler kanundan önce ödedikleri taksitleri de geri isteyemez. Ama bu durumdan kendilerini kurtarmak için banka ile konuşarak yeniden borç yapılandırmasına gidilir. Fakat bu kez banka kendi belirlediği faiz oranını kullanacaktır. Kişinin ödeyebileceği tutarlar hesaplandıktan sonra belirli vadeler içerisinde kredi kartı borcunun taksitler halinde ödenmesi sağlanır. Bunun dışında eğer kişi borcun tamamını bir seferde ödemeyi kabul ederse gecikme faizinden muaf tutulur.

Kredi Kartı Borcunu Öderken Bilinçli Olmak Lazım?

Kart borcu taksitlendirme isteyen esnaf veya birey ilk önce bu konu ile alakalı çıkan yasa tasarılarını okumalı ve bilinçli bir şekilde bankanın karşısına çıkmalıdır. Zira bankalar kendi başlarına hareket etmek isteyebilecekleri gibi kendi koyduğu faiz oranları ile borçları daha fazla ağırlaştırabilirler.

Merkez Bankasının hesaplamasına göre kredi kartı borç faizi gecikme faizinin dışına çıkamayacağı gibi faiz hesabı yüzde otuzun üzerine çıkamaz. Bankalar hiç bir şekilde bileşik faiz oranı uygulayamaz. Hal böyle olunca kişinin kaç adet bankaya borcu olursa olsun yazılı başvuruda bulunduğu takdirde bütün borçlarını birleştirerek aylık düzenli ve tek tek ödemek kaydı ile taksitler halinde ve kendi istediği vadelerde ödeyebilir.

İcra takibine giren veya ödeme emri çıkan kartlar için bireyler başvurularını yazılı olarak ve ikamet adreslerini de bildirerek gerekli işlemleri başlatabilir. Böylece icra masraflarından ve artı faiz oranlarından da kurtulmuş olur. Bir sene içinde üç taksit geciktirilirse her şey boşa gider.

Kredinizi gayet bilinçli şekilde taksitlendirmek için tercih edebileceğiniz merkezler arasında kart taksitlendiren siteler de yer alıyor. Ancak bu siteleri tercih ederken de dikkatli olmakta fayda bulunuyor.

 

finansbank acil limit ne demek

finansbank acil limit kullanma

finansbank hastane limiti nasıl kullanılır

finansbank acil sağlık limiti nasıl kullanabilirim

finansbank hastane acil limit

finansbank hastane acil limit nedir

cardfinans acil sağlık limiti

finansbank acil limit nedir

finansbank acil limit ne demek

finansbank acil limit kullanma

finansbank hastane limiti nasıl kullanılır

finansbank acil sağlık limiti nasıl kullanabilirim

finansbank hastane acil limit